Nový moderní alternativní ekonomický systém

 

Přejete si, aby byl zaveden nový ekonomický systém, který umožňuje dosáhnout:

-  výrazně nižšího pracovního zatížení lidí  (co se týče délky prac. doby, intenzity a charakteru práce),

-  více volného času a v radostnějším prostředí,

-  méně stresu spojeného se zaměstnáním, se ztrátou a hledáním zaměstnání, s finančními problémy,

-  všeobecné hojnosti bez nutnosti ničení přírody či ostatních národů,

- a tím dalších návazných důsledků (méně kriminality, méně nemocnosti, aj.), 

-  jeho jemné zavedení tak, aby z něj nikdo neměl škodu, ale všichni užitek  ?

 

Jestliže ano, tak si přečtětě následující informace o novém ekon. systému.  Pokud máte zájem, aby byl tento tento ekonomický systém příslušnými místy (vláda, ministerstva, univerzity (ekonomie a životní prostředí, weby, časopisy, organizace a hnutí zabývající se ekonomií či alternativními životnímy směry) odborně přezkoumán, popř. modelově vyzkoušen a popř. zaveden, pak příslušná místa oslovte, neboť tyto instituce budou mít výraznější zájem něco v této věci podniknout, jen když uvidí, že to větší počet lidi zajímá; že si to lidé přejí.


Přirozená ekonomie - světový blahobyt v harmonii s přírodou

Obsah:

         Úvod;  Vlastnosti přirozené ekonomiky 

         3 hlavní funkce peněz 

         Vlastnosti přirozené ekonomiky detailně (státní rozpočet, soc. podpora aj.)

         Řešení nezaměstnanosti, zajištění ve stáří aj.

         Modelové regiony;  Požadavky na nový ekonomický systém

         Jak co nejjemněji přejít na nový systém přirozené ekonomiky;  Dodatek 

         Příběh...

         Příběh  - pokračování (Princip a fungování přirozené ekonomiky)

         Příběh  - pokračování  (Financování a investice) 

         Příběh  - pokračování  (Jak uskutečnit jemný přechod na nový systém)

 

Vytisknout celý text o novém ekonomickém systému

Uložit celý text na disk  - klikněte tím druhým (pravým) tlačítkem myši na tento modrý odkaz. Měla by se rozvinout místní nabídka, ve které zvolte "Uložit cíl jako..." (popř. "Save target as...").  

 

 

 (Obrázek převzat z internetu).

(Reklama na tomto webu není výdělečná. Jedná se jen o výměnný reklamní systém, který slouží pro šíření informací o Přirozené ekonomice).